Miljöpolicy

Cleanera

Miljöpolicy

Cleanera bedriver sin verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter på miljöområdet.

Cleanera verkar aktivt för att utförd städning ska ge en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vårt mål är att ständigt utveckla verksamheter som positivt påverkar miljön gällande luft, vatten, avfallshantering och transporter samt att använda råvaror/produkter som minskar markföroreningar och sparar naturresurser.

 

Cleanera

Miljöpolicy

Cleanera bedriver sin verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter på miljöområdet.

Cleanera verkar aktivt för att utförd städning ska ge en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vårt mål är att ständigt utveckla verksamheter som positivt påverkar miljön gällande luft, vatten, avfallshantering och transporter samt att använda råvaror/produkter som minskar markföroreningar och sparar naturresurser.

 

SUPPORT / KUNDSERVICE

GDPR