Startsida

Cleanera

Vi städar på företaget och underhåller fastigheten.

Med Cleanera kan du lugnt och tryggt lämna över ansvaret för städningen och skötseln av fastigheten till oss. 

Cleanera

Vi städar på företaget

Med Cleanera kan du lugnt och tryggt lämna över ansvaret för städningen till oss. 

Cleanera för företaget

Cleanera tar hand om din Lokalvård

En fräsch och välkomnande arbetsmiljö betyder mycket för både personal och besökare. 

SUPPORT / KUNDSERVICE

GDPR