Cleanera Academy

Grunden i vårt erbjudande är välutbildade och motiverade medarbetare som utför tjänsterna med stort fokus på service. Därför har vi också skapat en särskild utbildningsenhet inom företaget där vi kan säkerställa att vi lever upp till de högt ställda förväntningarna. Välkommen till Cleanera Academy.

Fördelar för dig som kund:

  • Alltid rätt kompetensnivå
  • Det senaste inom teknik och miljö
  • Alltid hög servicenivå

EN SERVICESKOLA FÖR FRAMTIDEN

Vi vill vara med och skapa en bransch som kännetecknas av rena metoder och trygga avtal. Vi tror på att ge människor möjlighet att växa genom ansvar och rätt utbildning. Cleanera Academy är öppen för alla som delar våra värderingar och ambitioner. Många av våra medarbetare kommer från andra kulturer. Vår utbildning är därför behovsanpassad och kan samköras med språkutbildning, t.ex. SFI. På så sätt hjälper vi också till med en snabbare introduktion till det svenska samhället.

© Cleanera 2020 | +46 (0)370-33 30 80 | info@cleanera.se | Box 56 | 330 33 Hillerstorp |Design by Delour